Main menu
ผู้อำนวยการ

 

 นางจิตราภรณ์  เอี่ยมสกุล

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

โรงเรียนจรัสศิลป์

                                                                                                     

ผู้จัดการ

นางอมรรัตน์  สุพัฒน์

ผู้จัดการ

บุคลากร

LoginWebsite.น่าสนใจ
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับWebsite
 
สถิติผู้เข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday17
mod_vvisit_counterThis week111
mod_vvisit_counterLast week160
mod_vvisit_counterThis month665
mod_vvisit_counterLast month793
mod_vvisit_counterAll34499

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.167.176.81
 , 
Today: มี.ค. 27, 2015

PostHeaderIcon มาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระที่ ๑

มาตรฐาน ส๑.๑

 

 

 

มาตรฐาน ส๑.๒

ศาสนา ศีลธรรม   จริยธรรม

รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา   หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่นๆ มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น   และปฏิบัติตามหลักธรรม     เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

 

สาระที่ ๒

มาตรฐาน ส ๒.๑

 

 

 

มาตรฐาน ส๒.๒

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม   และการดำเนินชีวิตในสังคม

เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย   ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน   ในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข

 

เข้าใจระบบการเมือง การปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

สาระที่ ๓

มาตรฐาน ส ๓.๑                        

 

 

 

 

มาตรฐาน ส ๓.๒

เศรษฐศาสตร์

เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัยพากรที่มีอยู่จำกัดไอ้อย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

 

เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจและความจำเป้นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

 

สาระที่ ๔

มาตรฐาน ส ๔.๑

 

 

 

มาตรฐาน ส ๔.๒

 

 

 

มาตรฐาน ส ๔.๓

ประวัติศาสตร์

เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

 

เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

 

สาระที่ ๕

มาตรฐาน ส ๕.๑

 

 

 

 

มาตรฐาน ส ๕.๒

ภูมิศาสตร์

เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่  และ   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกาย             ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
Guide.

YouTube

 

MV..pom-pom MIX
 
School.^^

Magazine..>